#Structuring

Speakers:
 • Anna Modyanova
 • Sergey Nesterenko
 • Petr Ardashev
Details
Speakers:
 • Aleksey Andrievskiy
 • Khrystyna Bilichak
 • Serhii Moliboh
 • Serhiy Zhuykov
 • Vadym Romaniuk
Details
Speakers:
 • Maxim Simonov
 • Aljona Sakharova
 • Sergey Nazarkin
Details
Speakers:
 • Alexey Bely
 • Artem Toropov
 • Sergey Bezborodov
Details
Speakers:
 • Vadim Neumann
 • Alexander Zakharov
 • Dmitry Zapol
Details