Event Archive

In this section you will find information about all past events
Sort by topic:
Online Conference
Speakers:
 • Nuri Katz
 • Sofya Silina
 • Maria Tkachenko
 • Tatiana Tolstaia
 • Polina Revzina
 • Ekaterina Mavrenkova
 • Vadym Polyakov
 • YURY OVSEENKO
 • Milan Cimbolinec
Details
Online Conference
Speakers:
 • Olha Cherevko
 • Alexander Zakharov
 • Sergey Bogatyrev
 • Andrey Gronin
 • Artjoms Grivkovs
 • Igor Lokhmakov
Details
web panel discussion
Speakers:
 • Tatiana Sheremetiev
 • Andreas Menelaou
 • Irina Shamraeva
 • Artur Egorov
Details
webinar & networking
Speakers:
 • Varvara Latyntseva
 • Vitaly Modlo
Details
webinar & networking
Speakers:
 • Vadym Polyakov
Details
webinar & networking
Speakers:
 • Milan Cimbolinec
Details
Online Conference
Speakers:
 • Milan Cimbolinec
 • Dmitriy Mikhailenko
 • Evgeny Kozlov
 • Vita Forsiuk
 • Maria Tkachenko
 • Serhii Moliboh
 • Vadym Polyakov
 • Lana Golian
 • Natalia Radchenko
 • Alina Plyushch
 • Sergey Bezborodov
 • Petr Ardashev
Details
webinar & networking
Speakers:
 • Sholpan Yeleussinova
 • Alexey Panin
 • Sergii Karpenko
Details
web panel discussion
Speakers:
 • Vadym Polyakov
 • Nikolay Vargasov
 • Alexander Yudovich
Details